Đang cập nhật
 

TRUNG TÂM KINH DOANH
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT & DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐÀ NẴNG

Trung tâm Kinh doanh Vận tải Đường sắt và Dịch cụ tổng hợp Đà Nẵng là đơn vị trực tiếp sản xuất, trực thuộc Chi nhánh VTĐS Đà Nẵng;  tiền thân thành lập sau khi tổ chức sát nhập Trạm kinh doanh dịch vụ tổng hợp Đà Nẵng, Đội khách vận, Hóa vận, Tổ cấp nước Đà Nẵng theo mô hình kinh doanh mới.
Trụ sở làm việc tại Ga Đà Nẵng – Số 202 đường Hải Phòng – Thành phố Đà Nẵng – Số điện thoại/ Fax: 05113.827.972


1. Cơ cầu Tổ chức:

a. Giám đốc: 01
b. Các đơn vị trực thuộc: (Có 04 đơn vị)
- Đội khách vận Đà Nẵng; Thực hiện công tác bán vé, ký gửi hành lý, và chăm sóc khách hàng tại ga Đà Nẵng
- Tổ Hóa vận Đà Nẵng: Thực hiện công tác vận chuyển hàng hóa tại Đà Nẵng.
- Tổ cấp nước Đà Nẵng: Thực hiện cấp nước cho các đoàn tàu dừng tại ga Đà Nẵng.
- Tổ kinh doanh dịch vụ:
+ Nhà hàng Hải Phố: Chuyên cung cấp dịch vụ ăn uống, và tổ chức tiệc cưới, phòng nghỉ
+ Trạm rửa xe Tam Giác.
- Tổng số lao đông trung tâm hiện nay gồm: 58 người.

2. Chức năng nhiệm vụ:

a. Quản lý, sử dụng các nguồn lực do Chi nhánh giao tại khu vực ga Đà Nẵng để thực hiện nhiệm vụ SXKD theo đúng ngành nghề đã đăng ký. Chịu trách nhiệm trước Chi nhánh về kết quả SXKD, và chịu trách nhiệm trước khách hàng, và pháp luật về sản phẩm, dịch vụ do Chi nhánh thực hiện.

b. Kinh doanh vận tải đường sắt và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường sắt:
- Triển khai và tổ chức thực hiện các hợp đồng vận tải mà Công ty hoặc Chi nhánh đã ký với Tổng Công ty và các doanh nghiệp;
- Tổ chức tour du lịch liên kết với công ty vitours.
- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức giao nhận, xếp dỡ hàng hóa, làm thủ tục vận chuyển..tại ga Đà Nẵng  theo quy định hiện hành nhằm thực hiện đúng hợp đồng đã ký và kế hoạch chạy tàu của điều độ chạy tàu; đảm bảo an toàn hàng hóa, hành khách trong quá trình chuyên chở;
- Tổ chức phục vụ HK mua vé đi tàu, hướng dẫn HK ra vào ga, đảm bảo trật tự và an toàn tuyệt đối;
- Điều tra, khảo sát luồng hàng, luồng khách tham mưu cho Chi nhánh/Công ty hợp đồng với khách hàng;
- Nắm bắt tình hình luồng hàng, luồng khách, khả năng xếp dỡ của khách hàng, xây dựng kế hoạch xếp dỡ và thông báo đến khách hàng để thực hiện;
- Kiểm tra trạng thái thương vụ, thành phần đoàn tàu hàng, xây dựng hoạch xếp dỡ, kế hoạch lập tàu; đề nghị ga dồn xe đưa xe vào đường xếp dỡ và đưa xe ra lập tàu theo đúng kế hoạch;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các sự cố hàng hóa, hành khách trong phạm vị được phân công quản lý;
- Thông báo kịp thời các sự cố trở ngại, làm ảnh hưởng đến kế hoạch xếp dỡ, kế hoạch đưa lấy xe ra lập tàu đến các đơn vị liên quan và Công ty để điều chỉnh kế hoạch phù hợp đảm bảo hiệu quả kinh doanh;
- Phối hợp các đơn vị quan xác nhận các trở ngại, sự cố liên quan và khối lượng sản phẩm, làm cơ sở phân định trách nhiệm và thanh lý hợp đồng;
- Báo cáo kịp thời, đầy đủ tình hình tai nạn giao thông ĐS cho Chi nhánh và các đơn vị liên quan để kịp thời có biện pháp giải quyết tai nạn;
- Tổ chức kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải trên cơ sở ngành nghề kinh doanh đã đăng ký;

Các số điện thoại liên hệ:

* Phòng vé: 0511 3.823. 810 ( Phòng vé Ga Đà Nẵng- 202 – Hải Phòng)

* Tổ hóa vận: 0511 3.822. 542 ( số 91 – Trần Cao Vân)

* Tổ hành lý ký gửi: 0511 3.893. 245 (Phòng vé Ga Đà Nẵng- 202 – Hải Phòng)

* Nhà hàng Hải Phố: 0905.099.915 - Mr Thu (Số 85 Trần Cao Vân)

* Tổ rửa xe Tam Giác : 0511 3.743. 959 (Số: 182 Ông Ích Khiêm )

* Tổ chăm sóc khách hàng: 0511 3.574. 002

* Đường dây nóng : 0511 3.821. 175.