Công ty CP VTĐS Sài Gòn thực hiện Chương trình kích cầu du lịch băng tàu hỏa Hè 2018

CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ VÉ TÀU HÈ 2018

Thời gián áp dụng: Từ ngày 07/7/2018 đến ngày 12/8/2018

CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU DU LỊCH

(ÁP dụng cho đoàn khách từ 10 người trở lên của Công ty lữ hành tham gia chương trình kích cầu du lịch bằng tàu hỏa của cacfs Hiệp hội Du lịch)

 • Giảm 20% giá vé loại chỗ ghế ngồi:
 • Tàu SE3/4, SE7/8, SE9/10, SE11/12, SE21/22, NH1/2 chạy vào các ngày thứ Hai đến thứ Tư hàng tuần;
 • Tàu SE26, SQN2, SNT2,4,6…. Chạy vào các ngày thứ Hai đến thứ Tư, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần;
 • Tàu SE25, SQN1, SNT1,3,5… chạy vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần,
 • Tàu SPT2,4… chạy vào các ngày thứ Hai đến thứ Năm, Chủ nhật hàng tuần,
 • Tàu SPT1,3… chạy vào các ngày thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần,

Giảm 10% giá vé loại chỗ ghế ngồi: Áp dụng cho các ngày còn lại đối với đoàn tàu khách do Công ty CP VTĐS Sài Gòn quản lý.

CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ VÉ CÁC NGÀY TRONG TUẦN

Giảm 10% giá vé loại chỗ ghế ngồi:

 • Tàu SE21/22, NH1/2 chạy vào các ngày thứ Hai đến thứ Tư hàng tuần;
 • Tàu SE26, SQN2, SNT2,4,6…. Chạy vào các ngày thứ Hai đến thứ Tư, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần;
 • Tàu SE25, SQN1, SNT1,3,5… chạy vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần,
 • Tàu SPT2 chạy vào các ngày thứ Hai đến thứ Năm, Chủ nhật hàng tuần,
 • Tàu SPT1 chạy vào các ngày thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần.

Giảm 10% giá vé laoij chỗ:

 • Tàu SPT4  chạy vào các ngày thứ Hai, Chủ nhật hàng tuần,
 • Tàu SPT3 chạy vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần.

CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ VÉ TẬP THỂ

 • Hành khách đi từ 20 đến 50 người: Giảm 3 % giá vé.
 • Hành khách đi từ 51 đến 100 người: Giảm 5 % giá vé.
 • Hành khách đi từ 101 người trở lên: Giảm 7 % giá vé.

 

Vậy Chi nhánh vận tải đường sắt Đà Nẵng xin trân trọng thông báo