Chi nhánh Vận tải Đường sắt Đà Nẵng là đơn vị sản xuất, kinh doanh hạch toán phụ thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số 28/QĐ-VTSG ngày 16/01/2015 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Vận tải ĐS Sài Gòn.

- Tên đầy đủ: Chi nhánh Vận tải đường sắt Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn.
- Tên viết tắt: Chi nhánh Vận tải đường sắt Đà Nẵng.
- Trụ sở: Số 83 Đường Trần Cao Vân, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại:  0511.3827185 - Fax:   0511.3827185

Ngành nghề kinh doanh của Chi nhánh

a) Ngành, nghề kinh doanh chính:
- Vận tải hành khách đường sắt: Kinh doanh vận tải đường sắt, vận tải đa phương thức trong nước và liên vận quốc tế;
- Vận tải hàng hóa đường sắt: Đại lý và dịch vụ vận tải đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường hàng không;
b) Ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính:
- Các dịch vụ khác liên quan đến việc tổ chức và thực hiện chuyên chở hành khách, hành lý, bao gửi và hàng hóa bằng đường sắt;
- Cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, nhà xưởng, kho hàng, bãi hàng, bãi đỗ xe, ki ốt, các cơ sở hạ tầng phục vụ văn hóa, thể thao;
- Kho bãi và lưu giữ hàng hoá: xếp, dỡ, giao nhận hàng hóa; Lưu kho, bảo quản hàng hóa;
- Kinh doanh xăng, dầu, mỡ bôi trơn; Đại lý bảo hiểm các loại;
- Sản xuất và kinh doanh hàng tiêu dùng, thực phẩm;
- Kinh doanh du lịch, nhà khách, nhà nghỉ dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; cung cấp các dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên và các dịch vụ ăn uống khác;
- Hoạt động thể thao, hoạt động vui chơi và giải trí.c) Ngành, nghề kinh doanh khác:
- Dịch vụ viễn thông;
- Dịch vụ quảng cáo (không bao gồm quảng cáo thuốc lá).

Việc đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính, ngành, nghề kinh doanh khác phải tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành và của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Các Tổ, Đội thuộc các Trung tâm trực thuộc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Đà Nẵng:

I. Trung tâm Kinh doanh Vận tải  ĐS và Dịch vụ tổng hợp Quảng Ngãi
    1. Tổ Khách hóa vận Quảng Ngãi
    2. Tổ Khách hóa vận Đức Phổ
II. Trung tâm Kinh doanh Vận tải ĐS và Dịch vụ tổng hợp Quảng Nam
    1. Tổ Khách hóa vận Tam Kỳ-Núi Thành
    2. Tổ Khách hóa vận Phú Cang-Lệ Trạch-Trà Kiệu
III. Trung tâm Kinh doanh Vận tải ĐS và Dịch vụ tổng hợp Đà Nẵng
    1. Đội Khách vận Đà Nẵng
    2. Tổ Hóa vận Đà Nẵng
    3. Tổ Cấp nước Đà Nẵng
    4. Tổ kinh doanh dịch vụ Nhà hàng Hải Phố
    5. Tổ Rửa xe và bán hàng dịch vụ