Để phục vụ nhu cầu đi lại của Quý khách vào dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 – 01/5/2017, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ Sài Gòn đến Nha Trang, Quy Nhơn và ngược lại trong các ngày 05/4, 06/4/2017 và từ 27/04/2017 đến ngày 02/5/2017, với lịch chạy tàu cụ thể như sau:

  1. Tuyến Sài Gòn – Nha Trang và ngược lại:

* Sài Gòn – Nha Trang:

Tàu SNT4 xuất phát tại Sài Gòn lúc 18 giờ 30 phút các ngày 27, 28/4/2017 đến Nha Trang lúc 04 giờ 26 phút.

Tàu SNT6 xuất phát tại Sài Gòn lúc 22 giờ 25 phút các ngày 27, 28, 29/4/2017 đến Nha Trang lúc 07 giờ 32 phút.

Tàu SNT8 xuất phát tại Sài Gòn lúc 22 giờ 45 phút các ngày 27, 28, 29/4/2017 đến Nha Trang lúc 08 giờ 05 phút.

Tàu SNT10 xuất phát tại Sài Gòn lúc 23 giờ 30 phút các ngày 28/4/2017 đến Nha Trang lúc 09 giờ 13 phút.

Các ga đón tiễn khách: Sài Gòn, Biên Hòa, Tháp Chàm, Nha Trang (riêng tàu SNT10 không đón trả khách ga Biên Hòa).

* Nha Trang – Sài Gòn:

Tàu SNT3 xuất phát tại Nha Trang lúc 18 giờ 45 phút ngày 01, 02/5/2017 đến Sài Gòn lúc 02 giờ 57 phút.

Tàu SNT7 xuất phát tại Nha Trang lúc 21 giờ 45 phút ngày 01, 02/5/2017 đến Sài Gòn lúc 07 giờ 39 phút.

Tàu SNT9 xuất phát tại Nha Trang lúc 23 giờ 15 phút ngày 01/5/2017 đến Sài Gòn lúc 08 giờ 52 phút.

Tàu SNT11 xuất phát tại Nha Trang lúc 23 giờ 40 phút ngày 01/5/2017 đến Sài Gòn lúc 09 giờ 20 phút.

Các ga đón tiễn khách: Nha Trang, Tháp Chàm, Biên Hòa, Sài Gòn (riêng tàu SNT11 không đón trả khách tại ga Tháp Chàm).

2. Tuyến Sài Gòn – Quy Nhơn và ngược lại:

* Sài Gòn – Quy Nhơn:

Tàu SQN2 xuất phát tại Sài Gòn lúc 21 giờ 25 phút các ngày 05/4/2017 và Quy Nhơn lúc 12 giờ 01 phút.

Các ga đón tiễn khách: Sài Gòn, Biên Hòa, Bình Thuận, Tháp Chàm, Nha Trang, Ninh Hòa, Giã, Phú Hiệp, Tuy Hòa, Diêu Trì, Quy Nhơn.

Tàu SQN6 xuất phát tại Sài Gòn lúc 23 giờ 05 phút các ngày 28/4/2017 và Quy Nhơn lúc 13 giờ 22 phút.

Các ga đón tiễn khách: Sài Gòn, Biên Hòa, Tháp Chàm, Nha Trang, Ninh Hòa, Tuy Hòa, Diêu Trì, Quy Nhơn.

* Quy Nhơn – Sài Gòn:

Tàu SQN3 xuất phát tại Quy Nhơn lúc 16 giờ 30 phút ngày 06/4/2017 đến Sài Gòn lúc 07 giờ 01 phút.

Các ga đón tiễn khách: Quy Nhơn, Diêu Trì, Tuy Hòa, Ninh Hòa, Nha Trang, Tháp Chàm, Bình Thuận, Long Khánh, Biên Hòa, Dĩ An, Sài Gòn.

Tàu SQN5 xuất phát tại Quy Nhơn lúc 17 giờ 30 phút ngày 01/5/2017 đến Sài Gòn lúc 08 giờ 12 phút.

Các ga đón tiễn khách: Quy Nhơn, Diêu Trì, Tuy Hòa, Ninh Hòa, Nha Trang, Biên Hòa, Sài Gòn.

Quý khách có nhu cầu mua vé mời truy cập vào trang website: www.dsvn.vnwww.vetau.com.vn để đặt vé hoặc liên hệ tại các nhà ga, các điểm bán vé, các đại lý bán vé tàu hỏa, tổng đài bán vé (tại Sài Gòn): 19001520.                                          

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn xin thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí, kính đề nghị quý báo giúp đỡ đăng tin để hành khách được biết và đi lại.

      Trân trọng cám ơn!.