Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9/2016, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm đôi tàu Sài Gòn – Quy Nhơn và ngược lại mang mác hiệu SQN4/SQN3 cụ thể như sau:

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9/2016, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm đôi tàu Sài Gòn – Quy Nhơn và ngược lại mang mác hiệu SQN4/SQN3 cụ thể như sau:

  • Tàu SQN4 chạy ngày 01/9/2016, xuất phát từ ga Sài Gòn lúc 23 giờ 15 đến ga Quy Nhơn lúc 13 giờ 22 là ga cuối cùng.
  • Tàu SQN3 chạy ngày 04/9/2016, xuất phát từ ga Quy Nhơn lúc 17 giờ 30 đến ga Sài Gòn lúc 08 giờ 12 là ga cuối cùng.

Các ga đón, tiễn hành khách: Sài Gòn, Biên Hòa, Bình Thuận, Tháp Chàm, Nha Trang, Ninh Hòa, Tuy Hòa, Diêu Trì, Quy Nhơn.

Trân trọng thông báo./.

BẢNG GIỜ TÀU
TÀU SQN4 TÀU SQN3
TÊN GA GIỜ ĐẾN GIỜ ĐI TÊN GA GIỜ ĐẾN GIỜ ĐI
Sài Gòn   23:15 Quy Nhơn   17:30
Biên Hòa 23:54 23:57 Diêu Trì 17:55 18:10
Bình Thuận 4:46 4:49 Tuy Hòa 19:49 19:52
Tháp Chàm 7:01 7:04 Ninh Hòa 21:51 21:54
Nha Trang 8:33 8:40 Nha Trang 22:39 22:53
Ninh Hòa 9:17 9:20 Tháp Chàm 0:24 0:27
Tuy Hòa 11:00 11:03 Bình Thuận 3:36 3:47
Diêu Trì 12:42 12:57 Biên Hòa 7:08 7:27
Quy Nhơn 13:22   Sài Gòn 8:12