Ga Tam Kỳ tổ chức bán vé phục vụ hành khách và nhận hành lý, bao gửi với số lượng vé đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các bạn tới địa chỉ dưới đây để liên hệ thông tin và mua vé nếu các bạn ở Tam Kỳ.

Trụ sở: tại Ga Tam Kỳ, đường Nguyễn Hoàng, phường An Xuân, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Số điện thoại: 0235.3851102 - Fax: 0235.3851102.

Mua vé: 0235.8828488

Hành lý bao gửi theo tàu khách và vận chuyển hàng hóa theo tàu hàng: 0235.3851011