Hành trình Khám phá Đất Phương Nam

Cập nhật: 19-08-2016 14:37

Đà Nẵng - Hồ Chí Minh - Mỹ Tho - Cần Thơ - Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ - Đà Nẵng
Thời gian: 6 ngày 5 đêm – Khởi hành:
Phương tiện: Tàu lửa – KHÁCH SẠN 3***

HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH