Nhằm kích cầu hành khách đi lại bằng đường sắt trong tháng 2, 3 năm 2023,
Công ty VTĐS Sài Gòn triển khai chương trình khuyến mãi “6.000 chỗ giảm giá
30%” cho hành khách đi trên các đoàn tàu Công ty quản lý từ ngày 21/2 đến ngày
31/3/2023.
Thời gian bán vé từ 8h00 ngày 18/2 đến hết ngày 28/3/2023, áp dụng cho
hành khách mua vé trước 3 ngày tàu chạy trở lên với số toa, số chỗ cụ thể (khi
hành khách mua vé vào những chỗ cố định này sẽ được giảm 30% giá vé). Áp
dụng cho tất cả các loại chỗ trên tàu.
Các đoàn tàu áp dụng: Tàu SE3/SE4, SE7/SE8 có cự ly vận chuyển từ 400 km
trở lên (ngày đầu tuần), từ 500 km trở lên (ngày cuối tuần); tàu SE21/SE22 có cự
ly vận chuyển từ 400 km trở lên; tàu SNT1/SNT2 có cự ly vận chuyển từ 250 km
trở lên; tàu SPT1/SPT2 có cự ly vận chuyển từ 150 km trở lên.
Sau khi giảm giá, giá vé TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang chỉ từ 180.000
đồng/vé; TP. Hồ Chí Minh – Đà Nẵng chỉ từ 340.000 đồng/vé; đặc biệt, giá vé từ
TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội chỉ từ 630.000 đồng/vé.
Ngoài ra, Công ty vẫn áp dụng các chương trình giảm giá thường xuyên lên
đến 30% như giảm giá xa ngày, giảm khứ hồi, giảm tập thể và cho các đối tượng
chính sách xã hội, sinh viên, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng.
Vé được bán tại các website: www.dsvn.vn , vetau.com.vn , giare.vetau.vn ; các
nhà ga, đại lý bán vé, app bán vé tàu, tổng đài bán vé và các kênh bán vé khác hợp
tác với ngành Đường sắt.
Trân trọng cảm ơn!.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Thái Văn Truyền