Từ ngày 19/8/2019 Công ty VTĐS Sài Gòn sẽ PHÁT HÀNH THẺ KHÁCH HÀNG
- Thẻ khách hàng gồm 3 loại và ưu đãi như sau:
+ Thẻ phổ thông được giảm 5% giá vé;
+ Thẻ vip bạc giảm 10%;
+ Thẻ vip vàng giảm 15% giá vé.
- Hành khách muốn nâng lên hạng thẻ vip bạc và vàng thì phải tích điểm thông qua việc đi tàu của Công ty VTĐS Sài Gòn quản lý. Số điểm được tính căn cứ theo tiền vé mà hành khách mua (10.000 đồng tính thành 1 điểm).
+ Tích lũy được 1.000 điểm được nâng hạng Thẻ Vip Bạc.
+ Tích lũy được 2.000 điểm được nâng hạng Thẻ Vip Vàng, hoặc từ thời điểm được chuyển từ Thẻ Vip Vàng xuống Thẻ Vip Bạc tích lũy được 1.000 điểm.
+ Tích lũy tối thiểu 500 điểm/năm được duy trì hạng Thẻ Vip Bạc.
+ Tích lũy tối thiểu 800 điểm/năm được duy trì hạng Thẻ Vip Vàng.
* Điều kiện mở thẻ: Sau khi khách hàng mua vé tàu đi trên các đoàn tàu do Công ty VTĐS Sài Gòn quản lý từ 500.000 đồng trở lên tại các điểm bán vé thuộc Công ty VTSG. Thẻ thành viên chỉ được giảm giá và tích điểm khi người đứng tên trên thẻ trực tiếp đi tàu.
Trân trọng thông báo!